Няма продукти в кутията.
Filters
Търси

AxentBox Club

Общи условия на Програмата AxentBox Club

 

     Програмата ''AxentBox Club'' (наричана по-нататък „Програмата“) представлява програма за лоялност, която предоставя на клиентите на онлайн магазина и официалните магазини наAxentBox, Marc O’Polo и ESPRIT в Българияползването на специални привилегии, описани в „Нива в Програмата“ в настоящите Общи условия.

     Организатор: Програмата се организира и провежда от „Апарел  Мениджмънт” ЕООД, ЕИК BG200932857 със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2, „Апарел“ ЕООД, ЕИК 131209112, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2, „Апарел Ритейл“ ЕООД, ЕИК 200935807, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2 и „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД, ЕИК 200933731, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2 (наричани по-нататък „Организатор“).

     Участници: Участник в Програмата за лоялни клиенти AxentBox Club, наричан по-долу за краткост „Участник“ или „Клиент“, може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е клиент на www.axentbox.bg, Marc O’Polo и ESPRIT. Регистрацията във всеки търговски обект дава автоматично достъп до съответните привилегии в следните търговски обекти:

 •          www.axenbox.bg;
 •          Marc O’Polo - Serdika Center;
 •          Marc O’Polo - The Mall;
 •          Marc O’Polo - Delta Planet Mall Varna;
 •          ESPRIT - Bulgaria Mall;
 •          ESPRIT - The Mall;
 •          ESPRIT - Park Center;
 •          ESPRIT - Delta Planet Mall Varna.

                Натрупване на точки: Всеки 1 лев от крайната сума при завършване на покупка в изброените по-горе търговски обекти носи 1 точка, която се натрупва автоматично към баланса на Клиента.Всяка точка има срок на валидност от 1 година от датата на покупката. След изтичането на този срок, точките автоматично се отписват от баланса на Клиента.

     Всяко ниво дава право на Клиента да ползва определена отстъпка и/или други привилегии, подробно описани  по-долу. Нивото, в което Клиентът се намира, се определя автоматично от системата на база на неговия текущ баланс от натрупани валидни точки, като е възможно да се премине в по-високо ниво, да се запази текущото ниво или да се премине в по-ниско ниво.  При  промяна на нивото към по-високо, клубните привилегии се запазват за срок от 1 (една) година, независимо от автоматичното отписване на точки с тяхното изтичане. Преминаването към по-високо ниво става автоматично, с достигането на съответния баланс от точки. В рамките на една покупка, без значение от нейната стойност, е възможно преминаване само с едно ниво нагоре.

     Клубната отстъпка не се добавя към други общи промоции и отстъпки. Системата автоматично избира и прилага най-голямата  отстъпка.

          Нива в Програмата:

     1-во Ниво – „BRONZE“: Предоставя се на всеки Клиент, които желае да участват в Програматаи е направил покупка в онлайн магазина на адрес www.axentbox.bg и/или в официалните магазини наMarc O’Polo и ESPRIT. Привилегиите в това ниво са:

 •          Участие в клубни мероприятия, включително „VIP DAYS“* и „Private Sale“**;
 •          Абонамент за електронен бюлетин и/или SMS;
 •          Безплатна корекция на дължина, когато това не променя стила на дрехата. Може да бъде заявена само при покупка във физическите магазини на Организатора;
 •          Натрупване на сумата от всяка покупка по баланса на Участника.

     Всеки Участник има възможността да премине в ниво „SILVER“ при достигане на баланс от 1001 активни точки в рамките на максимум 1 година.  

     2-ро Ниво – „SILVER“: Предоставя се на Участници в Програмата, които, за максимален период от 1 година, постигат баланс от точки, по-висок от 1001, в ниво „BRONZE“.  Привилегиите в това ниво са:

 •          10% отстъпка при покупка на ненамалени артикули вонлайн магазина на адрес www.axentbox.bgи/или официалните магазини на Marc O’Polo и ESPRIT;
 •          Запазване на ниво ‘’SILVER’’ за една година, считано от датата на преминаване в нивото;
 •          Участие в клубни мероприятия, включително „VIP DAYS“* и „Private Sale“**;
 •          Абонамент за електронен бюлетин и/или SMS;
 •          Безплатна корекция на дължина, когато това не променя стила на дрехата. Може да бъде заявена само при покупка във физическите магазини на Организатора.

     С достигането на баланс от 4001 активни точки в ниво ‘’SILVER’’ за максимален период от 1 година,  Клиентът преминава автоматично в  ниво ‘’GOLD’’.

     С баланс между 1001 и 4000 активни точки в ниво ‘’SILVER’’ за период от 1 година, Клиентът запазвапривилегиите на  ниво  ‘’SILVER’’ за още една година.

     С баланс до 1000 активни точки в ниво ‘’SILVER’’ за период от 1 година, Клиентът запазва привилегиите си от ниво ‘’BRONZE’’.

     3-то Ниво – „GOLD“: Предоставя се на Участници в Програмата, които, за максимален период от  1 година, постигат баланс, по-висок от 4000 точки.  Привилегиите в това ниво са:

 •          20% отстъпка при покупка на ненамалени артикули в онлайн магазина на адрес www.axentbox.bgи/или в официалните магазини на Marc O’Polo и ESPRIT;
 •          Запазване на ниво ‘’GOLD’’ за една година, считано от датата на преминаване в нивото;
 •          Участие в клубни мероприятия, включително „VIP DAYS“* и „Private Sale“**;
 •          Абонамент за електронен бюлетин и/или SMS;
 •          Безплатна корекция на дължина, когато това не променя стила на дрехата. Може да бъде заявена само при покупка във физическите магазини на Организатора.

     С поддържането на баланс от над 4000 активни точки в ниво ‘’GOLD’’ за период от 1 година, Клиентът запазва привилегиите си за нов срок от 1 година.

     С баланс между  1001 и 4000 активни точки в ниво ‘’GOLD’’ за период от 1 година, Клиентът запазва привилегиите на ниво ‘’SILVER’’ за още една година.

     С баланс между 1 до1000 активни точки в ниво ‘’GOLD’’ за период от 1 година,Клиентът запазва привилегиите си от ниво ''BRONZE''.

     Клиент се включва в Програмата с  попълване на Регистрационен талон. С попълването на този талон,  Участникът приема Общите условия на Програмата и разрешава на Организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със ЗЗЛД. С приемането на Общите условия на Програмата всеки Участник разрешава на Организатора да използва събраните данни за целите на Програмата, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и изпращане на рекламни материали. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до оттеглянето на съгласието на Участника по негово желание.

     Политиката за поверителност във връзка със защита на личните данни на физически лица и използването на бисквитки можете да видите ТУК и ТУК.

          Допълнителни условия:

     Предоставените привилегии са индивидуални и не могат да се ползват от трети лица. За да се възползва от съответните привилегии, Клиентът трябва да се идентифицира. Ако се използва клубна отстъпка, то тя е валидна както при плащане в брой, така и при плащане с дебитна/кредитна карта.

     AxentBox има право да блокира и да анулира участието на Клиент в Програмата незабавно и без уведомление, ако се установи, че предоставените от Клиента лични данни са неверни, или ако се установи, че Клиентът не спазва тези Общите условия.

      Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия.

      Клиентите ще бъдат уведомявани за такива промени на Общите условия в магазините наMarc O’Polo и ESPRIT и на www.axentbox.bg. Настоящите Общи условия са валидни за регистрирани Клиенти на онлайн магазина и магазините на Marc O’Polo и ESPRIT, оперирани от Организатора.

 

*„VIP DAYS”: Привилегия на участниците в Програмата да използват специална отстъпка при покупка на артикули от нова колекция за определен период от време в началото на сезон Пролет/Лято и Есен/Зима.

**„Private Sale”: Привилегия на участниците в Програмата първи да се възползват от специална отстъпка преди старта на сезонните намаления.

 

Последни промени в Общите условия на Програмата от 23.11.2020 г.